Introductie

SV Flakkee heeft tot doel de schietsport in de breedte te promoten en stelt de leden in staat om op een verantwoorde manier hun sport te beoefenen. De vereniging beschikt daartoe over een vereniginggebouw met 6 schietbanen van 12 meter, 6 schietbanen van 25 meter en een recreatieruimte.

Het verenigingsgebouw en de schietbanen zijn geopend op donderdagavond en vrijdagavond van 19.00 tot 22.30, en zaterdagmiddag van 15.00 tot 17.30. Er kan dan met zowel groot als klein-kaliber wapens worden geschoten. Echter op donderdag en vrijdag zijn de banen na 21.00 alleen voor klein-kaliberschutters toegankelijk. Wedstrijden zijn er in het hele land en ook regelmatig wordt er districtcompetitie en andere wedstrijden op de vereniging verschoten. Ook zijn er voor ervaren schutters op aparte avonden interne wedstrijden voor parcour schieten. Elk najaar zijn er de verenigingswedstrijden (clubkampioenschappen) waaraan een ieder verplicht is deel te nemen.

SV Flakkee beschikt over een groot aantal wapens waar ieder lid gratis gebruik van kan maken. De daarbij behorende schietkaarten en munitie zijn op de vereniging tegen een redelijk vergoeding te verkrijgen. Alle nieuwe leden, met uitzondering die van een andere vereniging overkomen, schieten (eerst) met luchtwapens. Nadat er een veiligheidscursus en schietinstructie door een gediplomeerd trainer heeft plaats gevonden kan er ook (zelfstandig) met vuurwapens worden geschoten, te beginnen met klein-kaliberwapens.

Verplichtingen en rechten die voor alle leden gelden zoals deelname aan KNSA-wedstrijden staan in de statuten en het huishoudelijk-regelement. Speciaal daarbij is de zelfwerkzaamheidverplichting. Die wordt middels de jaarlijkse contributie afgekocht, waarbij wij u graag een aantal malen per jaar voor (kleine) werkzaamheden op de vereniging willen zien. Per keer wordt er dan 1/5 van het bedrag op uw “kaart” teruggestort met een maximum van het afkoopbedrag.

Een verlof tot het aanschaffen van eigen wapens is wettelijk geregeld en kan na goedkeuring van het bestuur van SV Flakkee worden aangevraagd bij de politie. Over deze voorschriften en procedures zal het bestuur u graag voorlichten.

Aanmelden voor een lidmaatschap van SV Flakkee kan op een daarvoor bestemd formulier. Het eerste jaar bent u aspirantlid. In deze tijd zullen uw antecedenten, mogelijk, worden nagegaan. Als aangesloten vereniging bij de Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie kortweg KNSA wordt er voor ieder lid eenmalig jaarlijks een afdracht gedaan.

Het bestuur.

SV Flakkee introductie

Advertenties