Bijzondere wetten

Veelgestelde vragen Wet Wapens en Munitie

Inhoudsopgave

Wat zijn de voorwaarden om een verlof voor de schietsport aan te vragen?

  • U moet minimaal 1 jaar lid zijn van een in Nederland gevestigde schietvereniging.
  • Betrouwbaar zijn (na ontvangst wordt de complete aanvraag door Bijzondere Wetten onderzocht)
  • Een optie op een wapen hebben.
  • Aanvraagformulier (WM3) geheel invullen (de achterzijde door het bestuur van de schietvereniging), dateren, ondertekenen en twee pasfoto’s bijvoegen. Ook een kopie van het schietregister + KNSA licentie meesturen.
  • Kopie legitimatiebewijs.

Waar kan ik terecht met vragen omtrent voorwaarden verlofaanvragen Wet Wapens- en Munitie?

U kunt hiervoor terecht bij onze afdeling Bestuurlijke Politiezorg. Zie hiervoor contact.

Waar kan ik een verlof voor de Wet Wapens- en Munitie aanvragen?

Na afspraak bij de afdeling Bestuurlijke Politiezorg, zie hiervoor contact. Indien u buiten Nederland, doch binnen de EEG woont, dan kunt u hiervoor terecht bij de Minister van Veiligheid en Justitie. Telefoon 070-3707814.

Moet ik zelf mijn verlof WWM komen verlengen?

Nee, U kunt zich laten vertegenwoordigen door een meerderjarige derde.

Hoe lang van te voren kan ik mijn verlof WWM komen verlengen?

U moet uw verlof tenminste 14 dagen voordat het verloopt verlengen.

Wat is er nodig om een wapen te laten bij schrijven op een verlof Schietsport?

U heeft hiervoor nodig een WM3 formulier en een optiebon van de wapenhandel (optiebon alleen van toepassing bij aanschaf wapen bij wapenhandel). U dient dan al een verlof te hebben van minimaal een jaar.

Bij wie kan ik terecht om een afspraak te maken om mijn vergunning te laten verlengen?

U kunt een afspraak maken bij Bestuurlijke Politiezorg. Zie hiervoor contact. Voor het verlengen dient u de volgende gegevens mee te nemen:

  • Het voorblad van uw verlof met de bijlagen
  • Het schietregister
  • Het lidmaatschapsbewijs van uw schietvereniging komend jaar (of een betaalbewijs)
  • KNSA-licentie van dit jaar
  • 2 pasfoto’s. Deze alleen meenemen als uw verlof is volgestempeld

Bij wie kan ik terecht voor het schouwen/tonen van mijn wapen(s)?

Bij Bestuurlijke Politiezorg. Dit kan en mag ALLEEN na een telefonische afspraak voor het schouwen/tonen van uw wapen. Zie hiervoor contact.

Ik heb mijn “enige” wapen verkocht, hoe moet ik nu handelen?

Uw complete verlof en de van de koper ingenomen WM2 c.q. de innamebon van de erkenninghouder opsturen naar Bestuurlijke Politiezorg, vergezeld van een kort briefje waarin u aangeeft wat de bedoeling is. Uiteraard kunt u ons ook na het maken van een afspraak bezoeken. zie hiervoor contact

Ik heb één van mijn wapens verkocht, hoe moet ik nu handelen om die te laten afschrijven?

Na het maken van een afspraak met de afdeling Bestuurlijke Politiezorg (zie hiervoor contact), komt u met de van de koper ingenomen WM2 c.q”. de innamebon van de erkenninghouder naar de afdeling Bestuurlijke Politiezorg. Er wordt voor u een nieuwe bijlage aangemaakt. Uiteraard moet u uw verlof met (oude) bijlage overleggen. De oude bijlage wordt ingenomen.

Importeren van vuurwapens of onklaar gemaakte vuurwapens

Op grond van artikel 14 van de Wet wapens en munitie (WWM) is het verboden om zonder consent een wapen of munitie van de categorie III te doen binnenkomen (invoer) of te doen uitgaan (uitvoer), alsmede om de bij binnenkomst aangegeven bestemming van zulke wapens of munitie zonder consent te wijzigen.
Voor het doen binnenkomen van wapens en munitie van categorie III is dus in principe altijd een consent vereist en voor het doen uitgaan van wapens en munitie is alleen een consent vereist in die gevallen waarbij wapens of munitie uitgaan of worden doorgevoerd naar een land van de Europese Unie. Geen consent is vereist indien één van de vrijstellingen zoals opgenomen in de RWM op de wapens en/of munitie van toepassing is.
De verlening van consenten vindt plaats door de Centrale Dienst voor In- en Uitvoer te Groningen (CDIU). Voor het aanvragen van een consent wordt gebruik gemaakt van een speciaal aanvraagformulier. Deze aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar bij de CDIU of de korpschef van de politieregio. Voor vragen en informatie over de consentverlening kunt u contact opnemen met de CDIU.
Vuurwapens kunnen alleen onklaar worden gemaakt door een erkenninghouder die voor het onklaar gemaakte vuurwapen een certificaat afgeeft.

Informatie over een wapenkluis

Als een deugdelijke bergplaats voor wapens en/of munitie wordt uitsluitend aangemerkt een speciaal voor de opslag van wapens vervaardigde wapenkast/wapenkluis of een andere kluis die qua uitvoering en inbraakwerendheid daarmee kan worden gelijkgesteld. Een kluis dient deugdelijk te worden verankerd in de vloer of de muur van het gebouw tenzij de kluis van een dusdanig gewicht is dat het zo goed als uitgesloten is dat de kluis bij een inbraak kan worden meegenomen.

Hoe mag ik mijn wapen/munitie vervoeren?

Verpakken:
De Wet Wapens en Munitie bepaalt dat “tijdens het vervoer het wapen zodanig moet zijn
verpakt, dat het niet voor onmiddellijk gebruik kan worden aangewend”. Het wapen moet ontladen en ontspannen zijn. In een eventueel aanwezig patroonmagazijn of een zogenoemde snellader voor revolvers mogen geen patronen zitten. Vervoeren van een wapen in een draagholster is niet toegestaan. Een foedraal of een wapenkoffer zijn daarom vereisten. Zij beschermen uw kostbare bezit ook tegen beschadigingen. Jagers moeten zich ook houden aan deze vervoersregels. Zij mogen hun jachtwapen alleen onverpakt dragen op het terrein waar zij mogen jagen.

Kofferbak:
Tijdens het vervoer mogen het wapen en de munitie niet zichtbaar aanwezig zijn. U bergt het geweerfoedraal of de pistoolkoffer dan ook op in de afgesloten kofferbak van uw auto.

Onbeheerd achterlaten:
U mag wapens en munitie tijdens het vervoer niet onbeheerd in een vervoermiddel achterlaten. Dit lijkt een logisch voorschrift, maar er wordt soms zwaar tegen gezondigd. Overtreding van deze vuistregel betekent intrekking van uw jachtakte of wapenverlof.

Buitenland:
Voor het tijdelijk meenemen van vuurwapens en munitie naar het buitenland geldt dat u in het bezit moet zijn van een Europese vuurwapenpas. Als u een vuurwapen of munitie definitief in- of uitvoert, dan moet dit met een speciale vergunning, het zogenoemde consent. Zo’n consent wordt verstrekt door de Dienst In- en Uitvoer van de Douane. Een Europese vuurwapenpas of een aanvraag van een consent wordt verstrekt door onze regionale afdeling ‘Bijzondere Wetten’.

Advertenties