Interne competitie

Overeenkomstig de Circulaire wapens en munitie, zijn verlofhouders verplicht aan een interne competitie deel te nemen.
Onder de link meer info!

Advertenties